Autotext

OCR, Skanning, XML

Välkommen til Autotext!


Vi skannar allt tryckt material såsom böcker, artiklar, tidningar, tidskrifter, domar, lagtext, manualer, broschyrer, ekonomisk information osv. Det kan vara nytt eller gammalt. Tryckt eller maskinskrivet.

Vi OCR-läser och konverterar till önskat format.